Wybierz szkolenie,

które Cię interesuje?

z elementami sprzedaży internetowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czego potrzebujesz, by stać się skutecznym w sprzedaży?

W sprzedaży nie potrzebujesz nadziei. W sprzedaży potrzebujesz umiejętności i konkretnych rezultatów.Żeby to osiągnąć – te konkretne i mierzalne rezultaty, trzeba działać. Trzeba pozyskiwać klientów, umawiać się z nimi, spotykać i poznawać ich potrzeby. Trzeba działać. Warto też wiedzieć o tym, co przyniesie Ci efekt. Dobrze jest wiedzieć, jak działać, żeby osiągać coraz wyższe i lepsze rezultaty.Albert Einstein mawiał: „Podziwiam tych, którzy podejmując te same działania, oczekują innych rezultatów”. A skoro jesteś na tej stronie to prawdopodobnie działania, które podejmujesz teraz dają Ci rezultaty inne niż te, których oczekujesz. Zatem trzeba działać dalej. Trzeba zaangażować się bardziej. A to szkolenie to dobry krok w kierunku odpowiedniego zaangażowania i właściwego działania.

Tim Connor, fantastyczny człowiek i sprzedawca zwykł mawiać: W każdym rodzaju działalności, a zwłaszcza w profesjonalnej sprzedaży, zaangażowanie jest jednym z najistotniejszych składników, niezbędnym, jeśli masz odnosić sukcesy i być z siebie zadowolony.Zaangażowanie jest jednym z najistotniejszych składników sukcesu rozumianego jako sprzedaż. Zaangażowanie i działanie. Podejmij zatem działanie – zaangażuj się w to szkolenie. Skorzystaj na nim najbardziej jak się da! Przyjdź, zadaj najtrudniejsze pytania, uzyskaj najbardziej fachowe odpowiedzi i działaj stając się sprzedawcą z jeszcze większymi sukcesami.

ZAPISZ SIĘ

Skuteczna Sprzedaż z elementami sprzedaży internetowej.

Wzmacnianie umiejętności posługiwania się technikami sprzedaży

Zrozumienie, że proces sprzedaży składa się z etapów, których nie można przyśpieszać ani pomijać

Wiedza jak zadbać o zbudowanie dobrego kontaktu z Klientem już od początku rozmowy

Zapoznanie się z typologią Klienta oraz poznanie sposobów dopasowania się do jego różnych osobowości

Swobodne prowadzenie rozmów nawet z trudnymi Klientami

Umiejętność dopasowywania produktów i usług do wymagań Klientów

Umiejętność posługiwania się językiem korzyści

Poznanie techniki perswazji

Sprzedawanie bez zbędnego obniżania cen

Wiedza, jak skutecznie radzić sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami Klientów

Budowanie zaufania i wiarygodności w oczach Klientów

Korzyści udziału w szkoleniu

Program

MODUŁ I

Wstęp do skutecznej sprzedaży

Najczęstsze błędy w sprzedaży

Najważniejsze zasady

postępowania z klientem

MODUŁ VII

Przezwyciężanie zastrzeżeń –

kiedy klient mówi „NIE”

Przygotowanie listy obiekcji

Elementy sztuki wywierania

wpływu

Zasady obrony przed manipulacją

Rozpoznawanie decyzji

zakupowych

Techniki przezwyciężania

zastrzeżeń

MODUŁ II

Budowanie postawy handlowca

Podejście i nastawienie do
sprzedaży

Przygotowanie handlowca

Budowanie wiarygodności
handlowca

MODUŁ III

Etapy procesu rozmowy sprzedażowej

Jak rozpoznać poszczególne etapy

i kiedy przechodzić do kolejnych?

Najważniejsze elementy które

warto wzmacniać

Wywieranie wpływu w sprzedaży

MODUŁ VI

Prezentacja oferty

Odwołanie do potrzeb

Odpowiednia argumentacja

Schemat „ C Z K O”

Zamknięcie prezentacji

MODUŁ V

Analiza potrzeb klientów

Aktywne słuchanie

Motywacje zakupowe klientów

Rodzaje potrzeb

Kierowanie rozmową i sposoby

na zdobywanie istotnych

informacji

Percepcja i pierwsze wrażenie

Komponowanie stroju

Używanie przestrzeni i różnych

bodźców w sprzedaży

Schematy i zakłócenia

w komunikacji

Typologia zachowań klientów

Skuteczna komunikacja podczas rozmowy sprzedażowej

MODUŁ IV

MODUŁ VIII

Zamknięcie sprzedaży

i zakończenie rozmowy

Techniki zamknięcia rozmowy

Błędy w zamykaniu rozmów

Ostateczne domykanie sprzedaży

MODUŁ IX

Działania po-sprzedażowe

Cel podejmowania dalszych

działań

Skuteczne działania

po-sprzedażowe

Opieka po dokonanej sprzedaży -

jakie standardy nas obowiązują,

czy możemy zaproponować coś

ponad standard?MODUŁ X

Internetowe narzędzia sprzedaży

Automatyzacja procesu sprzedaży Pozyskiwanie leadów sprzedażowych w Internecie Narzędzia do e-mail marketingu Social selling

Content marketing

Zapraszamy!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

Metody pracy

Ćwiczenia

indywidualne

Ćwiczenia

grupowe

Studium

przypadku

Wykład

Dyskusja

Burza mózgów

Prezentacja

Analiza

dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania:

Koszt szkolenia:

Miejsce szkolenia:

2

dni

1100

Koszt kolejnej osoby

z firmy: 500zł

Rybnik

22-23 maja 2019 r.

Harmonogram szkoleń:

I DZIEŃ

9.00 - 16.00

8.30-9.00

9.00-11:00

Rejestracja

uczestników

Zajęcia

11.00-11.15

przerwa kawowa

11.15-13.00

Zajęcia

13.00-13:45

lunch

13.45-14.45

Zajęcia

14.45-16.00

Zajęcia

II DZIEŃ

9.00 - 16.00

9.00-11:00

Zajęcia

11.00-11.15

przerwa kawowa

11.15-13.00

Zajęcia

13.00-13:45

lunch

13.45-14.45

Zajęcia

14.45-16.00

Zajęcia

Zatrzymaj najlepszych pracowników – stań się wyjątkowym Liderem dla swojego zespołu.

Skuteczny Menadżer potrafi zatrzymać najlepszych ludzi przy sobie. Jest świadomy tego, że efektywny, zmotywowany i zaangażowany zespół, to klucz do sukcesu firmy. Kompetentny, aktywny i współpracujący Menadżer, staję się źródłem przewagi konkurencyjnej.


W dobie rynku pracownika zatrudnieni ludzie chcą pracować z Menadżerami, którzy bardziej niż kiedykolwiek, angażują się w rozwój swoich zespołów, słuchają potrzeb swoich pracowników i doskonale widzą jak ich motywować.


Dzisiejsze zespoły nie potrzebują Kierowników, dzisiaj zespoły potrzebują takich zarządzających, którzy wraz z pracownikami angażują się w realizację stawianych im celów i dzięki temu odnoszą wspólne sukcesy. Tylko Menażerowie rozwijający swoje kompetencje, tworzą skuteczne i trwałe zespoły, a sami stają się ich Liderami.

John D. Rockefeller zwykł mawiać, że „znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością. Dałbym wszystko co mam, wszystkie moje pieniądze, aby tylko mieć tę umiejętność”.


Jeśli chcesz wiedzieć jak z Menadżera stać się skutecznym Liderem, który jest w stanie tworzyć najbardziej efektywne zespoły oraz potrafi zatrzymać najlepszych pracowników przy sobie, zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu:

ZAPISZ SIĘ

Skuteczny Menadżer

Poznanie cech idealnego zespołu

Poznanie zasady tworzenia i motywowania zespołu

Poznanie własnego stylu zarządzania

Umiejętność dostosowania stylu zarządzania do etapów rozwoju zespołu

Umiejętność wywierania wpływu na zachowanie pracowników

Rozpoznawanie konfliktów i stosowanie kreatywnych metod ich rozwiązania

Umiejętność kierowania procesami w zespole poprzez odpowiednie wyznaczanie celów

Zwiększenie wyników poprzez właściwe zastosowanie wewnątrz - zespołowej komunikacji

Umiejętność pokonywania kryzysów na podstawie wspólnej pomocy

Poznanie zasady wprowadzania zmian

Elastyczne sterowanie wydajnością zespołu i jego członków

Korzyści udziału w szkoleniu

Program

MODUŁ I

Zespół czy grupa

Czym jest zespół?

Różnice między zespołem

a grupą osób pracujących razem

MODUŁ VII

Przeprowadzanie trudnych

rozmów

Konstruktywna Krytyka

Przykłady krytyki destrukcyjnej

Umiejętne wyrażanie

konstruktywnej krytyki

Korzyści z krytyki

Umiejętne wyrażanie pochwał

Korzyści płynące z pochwał

MODUŁ II

Cechy Idealnego Zespołu

Skuteczna Komunikacja w Zespole

Poznanie cech idealnego zespołu

Cechy Efektywnego Menadżera -

Lidera

MODUŁ III

Fazy, etapy rozwoju zespołu - jakie motywatory stosować na poszczególnych etapach?

Forming

Storming

Norming

Performing

MODUŁ VI

Zestaw psychologicznych narzędzi Menadżera

Analiza potrzeb

Skuteczne motywowanie

Asertywność menadżera – zasady

szefa, stawianie granic

Sztuka ustępstw i dawania

satysfakcji

Negocjacje nastawione na

współpracę - trening umiejętności

rozwiązywania konfliktów

w zespole

MODUŁ V

Analiza Zachowań jako podstawa skutecznego zarządzania personelem

Typologia Zachowań- analiza

pozwalająca scharakteryzować

przewodni typ zachowań

pracowników

Cele krótkoterminowe,

średnioterminowe,

długoterminowe, strategiczne

Prezentacja celów:

Poznanie własnego stylu

zarządzania – test

Poznanie stylów kierowania

Skutki zastosowania właściwego

i niewłaściwego stylu

Symulacja przypadku na temat

ustalenia etapu rozwój

i zastosowania właściwego

stylu zarządzania

Analiza własnego stylu

zarządzania

MODUŁ IV

struktura prezentacji celów dla

zespołu

umiejętność efektywnego

dostosowania celów i zdań dla

poszczególnych typów zachowań

pracowników(na podstawie

Typologii Zachowań)
Zapraszamy!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

Metody pracy

Ćwiczenia

indywidualne

Ćwiczenia

w parach

Ćwiczenia

grupowe

Studium

przypadku

Gry, symulacje

Kwestionariusz

Burza

mózgów

Action

learning

Informacje organizacyjne:

Czas trwania:

2

dni

1100

Koszt szkolenia:

Koszt kolejnej osoby

z firmy: 500zł

Miejsce szkolenia:

Katowice

30-31 maja 2019 r.

Harmonogram szkoleń:

I DZIEŃ

9.00 - 16.00

8.30-9.00

9.00-11:00

Rejestracja

uczestników

Zajęcia

11.00-11.15

przerwa kawowa

11.15-13.00

Zajęcia

13.00-13:45

lunch

13.45-14.45

Zajęcia

14.45-16.00

Zajęcia

II DZIEŃ

9.00 - 16.00

9.00-11:00

Zajęcia

11.00-11.15

przerwa kawowa

11.15-13.00

Zajęcia

13.00-13:45

lunch

13.45-14.45

Zajęcia

14.45-16.00

Zajęcia

Dedykowani trenerzy prowadzący:

KATARZYNA POREMBSKA

Certyfikowany Trener biznesu, Coach, Psycholog, Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki oraz Uniwersytetu SWPS. Trener praktyk z 19sto letnim doświadczeniem zawodowym min. na stanowiskach managerskich (INTERNATIONAL CAR TRADING S.A., POLFA TARCHOMIN S.A., EUROPEAN TRAINING & CONSULTING CENTER Sp. z o.o.) Współzałożycielka i członek Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Ukończyła szereg certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania, budowania zespołów, sprzedaży oraz innych umiejętności miękkich. Obecnie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym tworząc programy rozwojowe w zakresie rozwoju kompetencji pracowniczych. Prelegentka konferencji i warsztatów uczelni wyższych USWPS i SGH. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach oraz na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Od 12 lat prowadzi szkolenia a od 3 lat również coachingi dla managerów i pracowników przedsiębiorstw. W swoim dorobku szkoleniowym przeprowadziła ponad 8100 godzin warsztatów i szkoleń oraz 2200 godzin coachingów. Wykonując swoją pracę koncentruje się na skutecznych technikach i narzędziach oraz sprawdzonych w biznesie rozwiązaniach. Prowadząc zajęcia, szczególną uwagę zwraca na przyjazną atmosferę oraz praktyczną stronę warsztatów, która jest niezbędnym elementem nabycia i wdrożenia nowej wiedzy przez uczestników.

SZYMON LACH

Trener, doradca biznesowy i rekruter. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim jedną miarą: skutecznością. Pracując jako trener, szkoleniowiec, zawsze szuka rozwiązań, które będą najprostsze do wprowadzenia i najbardziej skuteczne w działaniu. Praktyk sprzedaży z ponad 15-letnim doświadczeniem. Pracował jako sprzedawca, przedstawiciel handlowy oraz menager grup sprzedażowych. Specjalizuje się w 5 obszarach: sprzedaż, negocjacje, wywieranie wpływu, rekrutacja i wystąpienia publiczne. Dodatkowo jego zawodową pasją jest zgłębianie wiedzy na temat meto rozwoju kompetencji u pracownika. Autor skutecznych modeli sprzedażowych oraz modeli udzielania informacji zwrotnej. Stały autor tekstów dla magazynów: „Nowa sprzedaż”, „As sprzedaży” oraz World Class Magazine. Występował na scenach u boku m.in.: Briana Tracy, Marcina Prokopa, Jacka Walkiewicza i Mateusza Grzesiaka. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował dla takich firm jak: nestle, gerda, pzu, pko, alior bank, mFinanse. W wolnym czasie zajmuje się amatorskim montażem materiałów video, trenuje fitness oraz zgłębia nowości kinematograficzne.

TUPOLSKA Sp. z o.o. informuje:Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie TUPOLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. 3 Maja 30, 44-200 Rybnik. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu oraz przedstawienia oferty handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych .Pana/Pani dane nie będą udostępniane. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (od 25 maja 2018), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do rejestracji oraz podpisania materiałów przekazanych przez Pana/Panią. Decyzje dotyczące Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Napisz do nas:
ZAPISZ SIĘ

Szkolenie: Skuteczna Sprzedaż

Rybnik 22-23 maja 2019 r.

Szkolenie: Skuteczny Menadżer

Katowice 30-31 maja 2019 r.

ZAPISZ SIĘ